kawari K'AWARI Kawari
HOMEPAGE / ONTHAAL / ACTIVITEITEN / CONTACTEN / LINKS / VIDEOS

Sinds enkele jaren hebben de Latijnsamerikaanse immigranten in België te kampen mettwee grote  problemen : enerzijds, de aspecten verbonden aan hun verblijf in het koninkrijk, en anderzijds, de aspecten verbonden aan de sociale integratie. Deze aspecten waren een vaststelling die de sociale agenten onderzocht hebben, terwijl ze samenwerkten met de betrokken gemeenschappen. Wat betreft de vereniging K’awari vzw, deze is ontstaan op 5 januari 2007 in deze context, als een alternatiefin het domein van de sociale integratie.
De oprichting van de vzwwerd bedacht onder het initiatief van een groep personen, die echt geïnteresseerd zijn in de verspreidingvan
de Latijnsamerikaanse cultuur, in overweging nemend dat de integratie begint met zich de gelegenheid geven zich voor te stellen aan
de maatschappij met hun waarden, hun tradities en de taalin respect voor de medemens.
Het is daarom dat K’awari vzwvolgend doel heeft vastgelegd : in de eerste plaatshet bevorderen van de Latijnsamerikaanse cultuur,vervolgens het begunstigen van het integratieproces van de immigranten en tenslotte
het scheppen van ruimten voor interculturele uitwisseling
.

NUESTRA PLANETA
tejedora
  10me Aniversaire
 

Raúl Uriarte,
Voorzitter van de VZW.Het is de eerste contactpersoon die toestaat aan de vereniging om een open relatie aan te knopen met de verschillende verenigingen in Brussel.
Hij is in feite een gespreksleider in alle georganiseerde activiteiten, dit alles terwijl hij een belangrijk deel van de animatie uitvoert.
Zijn persoonlijkheid heeft een veelbetekenende rol gespeeld in de ontwikkeling van de werkgroep.
 

Alejandro Vasquez, Ondervoorzitter van de VZW.Het is de persoon die de affiches ontwerpt voor de promotie van alle activiteiten, en die werkt aan de vernieuwing van de website.
Anderzijdsbrengt hij de Raad van Bestuur in evenwicht met zijn gematigde en pragmatische gezichtspunten.

 

Karin Cornelis, Secretaris enpenningmeester van de VZW. Het is de persoon die ons toelaat een goede financieel beheer van de vereniging te handhaven. Haar hulp was zeer belangrijk.


Zij helpt ons ook met de officiële documenten en de ondersteuning van het volledig archief van de vereniging, evenals de vertalingen in het Nederlands van de documenten en tijdens de conferenties.
 
Quirina De Kempeneer
Zeer aanwezige vrijwilligster tijdens de activiteiten zelf. Zij helpt ons aan de inkom, aan de kassa, en bij verscheidene andere nauwgezette taken. Haar hulp en deze van haar kinderen is waardevol.

DOEL

Het bevorderen van de Andes-cultuur in België en in Europa;
het begunstigen van het integratieproces in de Latijnsamerikaanse gemeenschap en in de Belgische maatschappij;
het organiseren van en deelnemen aan evenementen met interculturele en artistieke uitwisselingen;
het verspreiden van de verschillende expressies van de Andes-cultuur in de domeinen van muziek, dans, theater, poppenspel, gastronomie, toeristische informatie, onderwijs in autochtone talen (dialecten), geschiedenis, literatuur, weefkunst, film, tentoonstellingen en anderen.

Concreet :
het organiseren van en deelnemen aan verschillende socio-culturele activiteiten, om voornamelijk de personen van Andes-oorsprong en/of geïnteresseerd in Zuid-Amerika, te verenigen. Deze activiteiten kunnen vaste vorm aannemen als vergaderingen, spektakels, voordrachten, leerateliers, cursussen en anderen, evenals door de creatie van informatiemogelijkheden in de verschillende media (radio, internet), met het oog op het begunstigen van de beschaving, het respect en de integratie in de maatschappij via vergelijkbare en parallelle informatie tussen de verschillende gemeenschappen.HOMEPAGE / ONTHAAL / ACTIVITEITEN / CONTACTEN / LINKS / VIDEOS

IntiPro * IИTI / 2017